GAZDAFUTÁR Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Süfagro Kft. 6527 Nagybaracska Dózsa Gy. u. 12., adószám: 24322-854-2-03 cg.: 02-09-082032 (továbbiakban: gazdafutar.hu) és vevői közötti valamennyi, a https://gazdafutar.hu online felületen keresztül zajló megrendelésre és szállításra érvényesek.2) Rendelési folyamat, szerződéskötés, mennyiségi korlátozás

I. Rendelési folyamat

A gazdafutar.hu haszonállatok és házi kedvencek gazdái számára kínál gazdag választékot takarmánykeverékeket, takarmány kiegészítőket, továbbá a lakossági és ipari felhasználók részére PB-Gáz palackokat illetően. A vásárló a termékek megnevezése alatt a termék részleteit láthatja, pl. a termék árát, származási országát, összetételét és egyéb jellemzőit. A vásárolni kívánt mennyiség vagy darabszám beállításával és a ’Kosárba rakom’ gombra történő kattintással a vásárló egy virtuális kosárba helyezi a terméket.

Egy termék kosárba helyezését követően a ’Kosár megtekintése’ gombra vagy a webáruházban jobb oldalon felül folyamatosan elérhető ’Kosár’ ikonra kattintva a vásárló egy áttekintő oldalra jut, ahol bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatóak virtuális bevásárlókosarában, azok milyen áron kaphatóak, mekkora ÁFA tartalommal bírnak, illetve igény esetén változtathat kosara tartalmán.

Ha a vásárló be kívánja fejezni a vásárlást, a virtuális kosár oldalon található ’Tovább a pénztárhoz’ gomb segítségével léphet tovább. A már regisztrált vásárlók itt megadhatják felhasználó nevüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt adataik a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. Alternatív módon a vásárló új ügyfélként regisztrálva létrehozhat egy felhasználói fiókot vagy felhasználói fiók létrehozása nélkül is folytathatja a vásárlást. Ebben az esetben a vásárlónak természetesen meg kell adnia szállítási, illetve számlázási adatait.

A megrendelést a vásárló a ’Megrendelés elküldése’ gombra kattintva zárja le. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre. A vásárló a gombra kattintva egy oldalra érkezik, ahol a vásárlásáról egy összesítést talál.

II. Szerződéskötés

Az áruválaszték leírása az online shopban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. A vásárló azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a ’Megrendelés elküldése’ gombra történő kattintással lezárja. A vásárló ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy megrendelése beérkezett. A rendelés elektronikus levélben történő visszaigazolása nem jelenti gazdafutar.hu részéről az ajánlat elfogadását. A vásárló szerződése a gazdafutar.hu-val csak azáltal jön létre, hogy MagtárHáz a megrendelt terméket a vásárló részére elküldi és a feladásról a vásárlót egy e-mailben értesíti.

III. Mennyiségi és egyéb korlátozás

A webáruházban bemutatott áruk eladása csak háztartási mennyiségben (maximum 140kg / rendelés) és csak üzletképes korú, azaz 18. életévét betöltött személy részére történik.

3) Árak és csomagküldési díjak

I. Árak

Minden ár tartalmazza a Magyarországon hatályos ÁFA összegét és a csomagolás díját is. A megrendelt termékek ára nem tartalmazza a csomagküldési költséget, azaz a web áruházban feltüntetett árak a csomagküldési díj nélkül értendők. A szállítási díjat a megrendelés utolsó lépésében kalkuláljuk a szállítási cím és a megrendelt mennyiség függvényében.

II. Csomagküldési díjak

Nincs minimális rendelési tétel, azonban a web áruházban található kimérten is rendelhető termékek kizárólag kilogrammonkénti egységben rendelhetők.

A gazdafutar.hu a megrendelések szállítását saját gépjárműveivel végzi. Az alábbi szabályok, megkötések minden megrendelésre érvényesek:

A gazdafutar.hu kiszállítást csak meghatározott területen végez. A kiszállítás díja ingyenes!

Az utánvéttel történő fizetések  költsége 0.-Ft, a közvetlen banki átutalással történő fizetések 0.-Ft, amelyet a csomagküldési díjakon felül számítunk fel.

A feltüntetett díjak csomagonként értendők.

Nagyobb mennyiségű vagy raklapos szállítás esetén egyedi ajánlatot adunk az info@gazdafutar.hu email címen.

4) Szállítás

A szállítási határidő a készleten lévő árukat illetően – az egyedi megállapodásoktól eltekintve – 1-5 munkanap.

Amennyiben átmeneti készlethiány volna a megrendelt termékek közül bármelyiknél, a gazdafutar.hu munkatársa a megrendeléskor megadott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélben felveszi a vásárlóval a kapcsolatot és egyeztetnek a termékek szállításáról.

Ha gazdafutar.hu a megrendelt árut saját hibáján kívül nem tudja kiszállítani, a gazdafutar.hu-nak joga van visszalépni a szerződéstől. Ebben az esetben gazdafutar.hu a vásárlót haladéktalanul tájékoztatja elektronikus levél formájában vagy telefonon és egy alternatív, hasonló terméket javasol számára. Ha nincs helyettesítő termék vagy a vásárló nem kívánja az így felajánlott helyettesítő termék szállítását, gazdafutar.hu a vásárló által már rögzített megrendelést vásárló kérésének megfelelően módosítja vagy törli.

Amennyiben a kiszállított árun szállításból adódó károk mutatkoznának, lehetőség szerint azonnal értesítendő a gazdafutar.hu vevőszolgálata (info@gazdafutar.hu I +36 70 56 800 22). A gazdafutar.hunak ezáltal lehetősége lesz kivizsgálni a keletkezett károkat. Ha a vásárló elmulasztja a szállításból adódó kár jelzését, természetesen ennek semmiféle kihatása nem lesz törvényes garanciális jogaira.

5) Tulajdonjog fenntartása

A megrendelt áru gazdafutar.hu tulajdonát képezi egészen addig, amíg annak ellenértéke gazdafutar.hu számára kifizetésre nem kerül. gazdafutar.hu beleegyezése nélkül az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása tilos.

6) Elállási jog

Vásárlónak az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni a megrendeléstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha vásárló elállási jogát gyakorolni kívánja, döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött elektronikus levél útján) értesítenie kell gazdafutar.hut (Süfagro Kft. 6527 Nagybaracska Dózsa Gy. u. 12. info@gazdafutar.hu). Ehhez felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat mintát, ez azonban nem kötelező.

——————————————————————————————————————————
Elállási nyilatkozat minta

Alulírott … … … … kijelentem, hogy elállok az alábbi áruk: … … … … … … … … adásvételétől:

Megrendelés időpontja: … … … …
Átvétel időpontja: … … … …
Fogyasztó neve: … … … …
Fogyasztó címe: … … … …

A fogyasztó aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén: … … … … … … … … … … … … … …

Kelt: … … … … helység … … … … év … … … … hó … … … …nap

——————————————————————————————————————————

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha vásárló ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai:

Ha vásárló eláll a megrendeléstől, gazdafutar.hu a vásárlótól beérkezett minden befizetést haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelésétől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérít, ideértve a szállítási költséget is, de nem beleértve azokat a többletköltségeket, amelyek a gazdafutar.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak. gazdafutar.hu a visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazza, mint amelyet vásárló az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha vásárló más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen vásárlót semmilyen díj nem terheli. gazdafutar.hu a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja az árut vagy árukat, vagy vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vásárló köteles az árut vagy árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés gazdafutar.hu számára történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni:

Süfagro Kft., gazdafutar.hu 6527 Nagybaracska, Dózsa Gy. u. 12.

Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árut vagy árukat. Az áru visszaküldésének költségeit vásárló viseli.

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. Minden vásárló 14 napos elállási joggal rendelkezik. Vásárlónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

További, elállással kapcsolatos kérdés esetén a vásárló a MagtárHáz vevőszolgálatához fordulhat:

info@gazdafutar.hu I +36 70 56 800 22

Elállási jog alóli kivételek:

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

>a vásárló által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a vásárló kérésére szabott áruk értékesítése esetében
> romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében
> olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza
> olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel

7) Garancia és szavatosság

gazdafutar.hu webáruházában történő vásárlások esetében a Magyarországon mindenkor hatályos garanciális jogok érvényesek.

gazdafutar.hu semmiféle felelősséget nem vállal a takarmánykeverékek, magkeverékek és takarmány kiegészítők szakszerűtlen vagy nem megfelelő használatának és/vagy szakszerűtlen vagy nem megfelelő tárolásának következményeiért.

8) Fizetési módok és kuponok

I. Fizetési módok

A megrendelt áru kifizetése előre utalással, bankkártyával, utánvéttel történhet. gazdafutar.hu fenntartja magának a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján vagy az ügyfél által kért szállítási mód függvényében csak bizonyos fizetési módokat fogadjon el.

a) Fizetés bankkártyával

Az áru kifizetésére a Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatásán keresztül a Visa, az Electron, a MasterCard, a Maestro és az Amex bankkártyák alkalmasak. A Barion szolgáltatása segít, hogy a vásárló kényelmesen és biztonságosan tudjon bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Vásárló bankkártyájához tartozó számlát a fizetés pillanatában terheljük meg, melyről számlát állítunk ki. A vételtől való elállás esetén a már kifizetett összeg teljes egészében visszatérítésre kerül vásárló számára. Amennyiben vásárló bankkártyájához tartozó bankszámláján nincs fedezet a tranzakció sikertelen lesz, így nem jön létre szerződés sem.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban a vásárló regisztrál, soha többé nem kell begépelje a kártyaszámát egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a vásárló biztonságát is növeli. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

b) Fizetés utánvéttel

A megrendelt árut vásárló a csomag megérkezésekor is fizetheti. Utánvétes fizetés esetén vásárló közvetlenül a csomagkézbesítőnek fizet. Az utánvétes fizetés extra díja 0.-Ft.

c) Fizetés banki átutalással 

Fontos, hogy a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor vásárló bizonyosodjon meg arról, hogy az elektronikus visszaigazoló levélben megadott rendelési számát helyesen adta meg a közlemény rovatban. A rendelési szám hiányában gazdafutar.hu– szerződéses partnerén keresztül – nem tudja garantálni az 1-2 munkanapon belül történő kiszállítást. A banki átutalás extra díja 0.-Ft. Vásárló a banki átutalással történő fizetéskor az alábbi adatokat használja:

Kedvezményezettneve: Süfagro Kft.
Kedvezményezettcíme: 6527 Nagybaracska Dózsa Gy. u. 12.
Kedvezményezett bankja: K&H Bank Zrt.
Kedvezményezett bankszámlaszáma:  10402513-50526684-57901011
Kedvezményezett IBAN: HU
Kedvezményezett SWIFT (BIC): 
Összeg: …Ft (a díjbekérőn szereplő összeg)
Közlemény: #… (az emailben kapott rendelési szám)

A csomag postázása az összeg beérkezésének napján vagy az azt követő 1. munkanapon történik. További információkat a banki átutalással történő fizetéssel kapcsolatban vevőszolgálatunkon kérhet. (info@gazdafutar.hu I +36 70 56 800 22)

d) Kuponok

gazdafutar.hu kupon beváltásakor figyelembe kell venni a kupon sajátos beváltási feltételeit, ideértve a minimum rendelési mennyiséget, a kupon érvényességét és egyéb jellemzőit, amelyek a kuponokon megtalálhatók.Vásárlásonként csak egy kupont lehet beváltani illetve egy rendeléshez kötődő kedvezményt lehet igénybe venni. A kuponok készpénzre váltása és korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolása nem lehetséges.

A kuponok értékesítése / tovább értékesítése nem engedélyezett.

9) Adatvédelem

gazdafutar.hu számára fontos vásárlói adatainak védelme. Itt olvashatja Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

https://gazdafutar.hu/vasarlasi-feltetelek/adatvedelmi-nyilatkozat/

10) A web áruház üzemeltetője

Süfagro Kft.

Vevőszolgálat: info@gazdafutar.hu

Üzlet: 6527 Nagybaracska Dózsa Gy. u. 12.

Nyitva tartás: H-P 7-14

Bankszámla száma: 10402513-50526684-57901011

Megrendelés, észrevétel: 06 70 56 800 22 I info@gazdafutar.hu

Székhely: 6527 Nagybaracska Dózsa Gy. u.12.

Cg.: 03-09-126220

Adószám: 24322854-2-03

11) Záró rendelkezés

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban még érvényes. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Magyarországon hatályos jog alkalmazandó.

Nagybaracska, 2020.03.17